Petycja do władz samorządowych Warszawy

Petycja do władz samorządowych Warszawy

do Prezydenta m. st. Warszawa, Rady m.st. Warszawa, Zarządu Województwa Mazowieckiego, Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Petycja do władz samorządowych Warszawy

My, niżej podpisani, przyłączając się do postulatów inicjatyw antysmogowych: Warszawa Bez Smogu, Smog Wawerski, Warszawski Alarm Smogowy, apelujemy o:

1. Wprowadzenie zakazu palenia węglem w gospodarstwach domowych [1] na terenie m. st. Warszawy od 01.01.2023 r.

2. Wprowadzenie zakazu palenia w kominkach, kozach i ogrzewaczach pomieszczeń (niebędących głównym źródłem ogrzewania) w dniach, w których prognozowane stężenie średniodobowej normy zanieczyszczeń pyłu PM10 przekroczy dopuszczalną normę (50 ug/m3) od 01.11.2019 r.

3. Wystosowanie przez Radę m. st. Warszawy postulatu do Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przyjęcie uchwały antysmogowej dla m.st. Warszawy i wprowadzenie powyższych zapisów.

4. Przyjęcie uchwały przez Sejmik Województwa Mazowieckiego dla m.st. Warszawy.

[1] W instalacjach ujętych w par. 2 uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, nazywanej dalej „Uchwałą antysmogową”

 

  1. Nieefektywne spalanie węgla, zwłaszcza niskiej jakości, jest główną przyczyną smogu w sezonie grzewczym.

  2. Według szacunków przeprowadzonych w 2017 r. na zlecenie marszałka woj. mazowieckiego wdrożenie obecnych zapisów uchwały antysmogowej dla woj. mazowieckiego nie doprowadzi do obniżenia stężeń rakotwórczego benzo(a)pirenu do poziomu poniżej dopuszczalnej normy na terenie Warszawy. Warszawa, jako jedyne miasto w woj. mazowieckim, wciąż będzie odnotowywać przekroczenia dopuszczalnego poziomu tej rakotwórczego substancji.

  3. Warszawa ma najdłuższą sieć ciepłowniczą w Unii Europejskiej pokrywającą 80% zapotrzebowania miasta na energię cieplną. Tam, gdzie nie dociera sieć ciepłownicza, istnieje bardzo dobrze rozwinięta sieć gazowa.

  4. Ze względu na gęstość zabudowy, która ciągle zwiększa się w dzielnicach z przewagą zabudowy jednorodzinnej, istotne jest, aby obowiązywał całkowity zakaz spalania węgla.

  5. Urządzenia ekoprojekt (wskazane w uchwale antysmogowej jako możliwe rozwiązanie docelowe) używane w warunkach domowych nie zapewniają poziomów emisji pyłów osiąganych w warunkach laboratoryjnych, zwłaszcza gdy używany jest węgiel typu ekogroszek o parametrach niższych od wykorzystanego do badań certyfikacyjnych.

  6. Miasto Stołeczne Warszawa zamierza przeznaczyć 300 mln zł do roku 2023 na przyłączanie mieszkańców do sieci ciepłowniczej i gazowej. W miejscach, w których sieć nie dociera, miasto zamierza dofinansować mieszkańcom instalacje OZE.

Zgodnie z uchwałą antysmogową dla Mazowsza mieszkańcy mają czas na likwidację pozaklasowych pieców i kominków do końca 2022 r. Po tym terminie dozwolone będzie ogrzewanie paliwami stałymi jedynie w instalacjach spełniających restrykcyjne normy emisji spalin, tzw. ekoprojekt.

Władze stolicy dofinansowują wymianę pozaklasowych pieców na podłączenie do sieci ciepłowniczej, i gazowej, a także wymianę na instalacje OZE. Do końca 2022 r. planowana jest więc bardzo duża redukcja kotłów na paliwa stałe w stolicy. Dlatego styczeń 2023 r. to dobry moment na rezygnację ze stosowania węgla w stolicy i dobry powód do zmian w uchwale antysmogowej.

Każde narażenie na wdychanie zanieczyszczeń powietrza pogarsza zdrowie mieszkańców. O ile podejmowane są działania długoterminowe w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, niestety podczas epizodów smogowych reakcją władz jest jedynie ostrzeganie przed podwyższonym poziomem zanieczyszczeń oraz apel o niekorzystanie z kominków i prywatnych samochodów.

 

Oznacza to, że legalne jest palenie w kominku dla przyjemności w dni z przekroczonymi normami zanieczyszczeń i pogarszanie stanu powietrza.

Chcemy, aby w uchwale antysmogowej zapisano zakaz rekreacyjnego palenia paliwami stałymi w dni z prognozowanym przekroczeniem dobowej normy pyłu PM10 (50 ug). W trosce o zdrowie mieszkańców postulujemy o wprowadzenie zakazu już od najbliższego sezonu grzewczego.

 

Postulujemy o rozwiązania podobne do tych przyjętych w uchwale antysmogowej dla Poznania.

Sukcesywnie rozwijany jest system Warszawski Indeks Powietrza, który nie tylko pokazuje bieżące zanieczyszczenie powietrza, ale także prognozę na następny dzień. Na podstawie prognozy należy ogłaszać zakaz palenia w kominkach wszelkimi dostępnymi kanałami przez miasto i podległe mu jednostki przy współpracy z mediami. Kontrole przestrzegania zakazu leżą w gestii straży miejskiej.

8 255 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Powinien być całkowity zakaz palenia w kominkach. Warszawiacy nagminnie palą mokrym węglem - nikt tego nie sprawdza. W mojej dzielnicy co wieczór rozchodzi się zapach "wędzarni".
Marta
Czas najwyższy z tym skończyć.
Agnieszka
Dopiero mieszkajac za granicami 7lat,odczułam przyjezdzawszy do kraju ze nasz zapach powietrza jest inny, spalajacy co niestety obciąża nasze społeczeństwo czestszą zachorowalnością. Nie chcemy oddychać gorszym powietrzem i zmagać sie z chorobami najblizszych za kilkanaście lat. Chcemy mieć tak jak inne narody.Polska zalicza sie do wschodnich krajów ktore odcinają sie od Zachodu najgorszym powietrzem poprzez spalanie węgla własnie. Nie chcę wracać do kraju,gdzie mam gorsze powietrze.
Karolina
Chcę oddychać czystym powietrzem!
Kinga
kiedy zrobi się coś wreszcie z lobby węglowym w kraju w któym w imię zadowolenia górnictwa inni ludzie mają umierać ?
ewa