Petycja w sprawie podjęcia skutecznych działań antysmogowych na poziomie lokalnym

Petycja w sprawie podjęcia skutecznych działań antysmogowych na poziomie lokalnym

do władz lokalnych miasta i gminy Skawina

Petycja w sprawie podjęcia skutecznych działań antysmogowych na poziomie lokalnym

Do:
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
Urzędu Miasta i Gminy Skawina

My, Mieszkańcy Miasta i Gminy Skawina, zwracamy się z apelem o pilne podjęcie skutecznych działań antysmogowych, by chronić nasze zdrowie i życie.
Nasza petycja powodowana jest katastrofalnym stanem powietrza w Mieście i Gminie Skawina (występującym średnio przez 91 dni w roku w sezonie grzewczym, tj. w miesiącach od października do kwietnia, wskutek tzw. „niskiej emisji” z domowych palenisk) i jego destrukcyjnym wpływem na zdrowie i życie mieszkańców oraz ze względu na niską świadomość społeczną problemu i braku informacji na ten temat.
Zdając sobie sprawę z tego, że część działań służących eliminacji problemu leży w gestii regionu czy władz krajowych, apelujemy o pilne podjęcie działań w niżej wymienionych obszarach na poziomie lokalnym:

1. Działania informacyjne
1.1 Uruchomienie skutecznych kanałów informowania mieszkańców o przekroczeniach dopuszczalnego poziomu stężenia pyłów zawieszonych (PM10, PM 2,5) w powietrzu oraz sposobach postępowania w przypadku wystąpienia smogu.
1.2 Uruchomienie dodatkowych stacji pomiarowych na terenie Miasta i Gminy Skawina, mierzących poziom stężenia pyłów zawieszonych (PM10, PM 2,5) w powietrzu, w miejscach najbardziej zapylonych.
2. Działania edukacyjne
2.1 Wdrożenie programu edukacji społecznej w dziedzinie zagrożenia smogowego i ochrony przed jego skutkami.
2.2 Uświadomienie koniecznych zmian i regulacji prowadzących do eliminacji problemu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń z domowych palenisk, wprowadzenie norm jakości dla paliw stałych, nie palenie śmieci i odpadów.
3. Kontrola i kary za zatruwanie powietrza
Przeprowadzanie skutecznych kontroli palenia śmieci, odpadów i substancji niebezpiecznych (włączając pobieranie próbek popiołu do analizy), podejmowanie interwencji przez straż miejską i nakładanie mandatów karnych w przypadku potwierdzenia wykroczeń, zarówno w domach prywatnych jak i przedsiębiorstwach.
4. Działania profilaktyczne i prewencyjne
4.1 Ustanowienie zakazu prowadzenia zajęć ruchowych dla dzieci na otwartym powietrzu, w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu (lekcje WF, sekcje sportowe, spacery szkolne i przedszkolne).
4.2 Pilne utworzenie planu rozwoju/rozbudowy sieci ciepłowniczej na najbliższe 5 lat i sposobu jego finansowania. Stworzenie korzystnych warunków zachęcających właścicieli domów prywatnych do podłączenia swoich budynków; dofinansowanie kosztów przyłącza oraz preferencyjne taryfy dla odbiorców indywidualnych.
4.3 Kontynuacja obecnego programu i utworzenie nowych celem dofinansowania wymiany starych pieców, tzw. „kopciuchów” na nowe, spełniające normy emisji spalin (nie na nowe „kopciuchy” niespełniające tychże norm) lub instalację alternatywnych ekologicznych źródeł ciepła.
 


 
 
 
 
 
 
 

 

Dane archiwalne ze stacji pomiarowej w Skawinie, prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), wskazują jednoznacznie, że źródłem problemu jest głównie niska emisja niebezpiecznych dla zdrowia i życia zanieczyszczeń (związków organicznych i nieorganicznych) z nieprzystosowanych domowych palenisk, tzw. kopciuchów. Dowodem jest wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu powyżej 50mg/m3 notowane tylko w sezonie grzewczym, tj. między końcem października a końcem kwietnia!
Latem, późną wiosną, wczesną jesienią przemysł i transport operują tak samo a poziom dopuszczalny przekraczany nie jest!
Oczywiście musimy przyglądać się transportowi i przemysłowi i redukować ich wpływ na smog do minimum (bo też go generują), ale dane WiOŚ i innych organizacji wskazują jednoznacznie, gwoździem do naszej trumny jest niska emisja z domowych palenisk. Według KOBIZE generują one aż 87% pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

 

Zapłacić musimy wszyscy, tak jak wszyscy płacimy zdrowiem i życiem za brak działań anty-smogowych.
Nie stać nas na brak działań. Teraz wydajemy te pieniądze na leczenie (układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego). Przenieśmy te koszty na walkę z problemem.
Musimy chronić najbiedniejszych (także przed smogiem), dlatego Skawiński Alarm Smogowy postuluje o 100% dopłaty do wymiany źródła ciepła dla najuboższych, kosztem mniejszych dopłat dla osób bardziej zamożnych.
MUSIMY TO ZROBIĆ RAZEM!

 

 

 

 

Dobre pytanie. Wzrosło zainteresowanie tym tematem ze strony mediów, są pomiary i statystyki; umieralności, kosztów społecznych. Trzeba wziąć pod uwagę, że organizacje ekologiczne o tym problemie alarmowały od wielu lat, tylko nie mogły się "przebić" do naszej świadomości.

 

 

 

 

Wiemy, że inne europejskie miasta sobie z problemem smogu poradziły (Londyn, Wiedeń). Teraz pora na nas. Jeśli nie zaczniemy działać to nigdy nic się nie zmieni. Nie chodzi tu o żadną politykę czy własne korzyści - walczymy ze smogiem wszyscy dla wszystkich!

 

 

Z obserwacji wynika, że bywa nawet gorzej. Stacja pomiarowa na os. Ogrody położona jest w jednym z najwyższych punktów miasta, pośród bloków ogrzewanych z sieci ciepłowniczej.
Bywa, że w centrum miasta powietrze jest lepsze niż w Radziszowie, Borku Szlacheckim czy np. na Rzepniku. Planujemy wykazać to przy pomocy mobilnych stacji pomiarowych. 

 

 

To nieprawda. Nie mówimy o nieużywaniu węgla, jest to istotny zasób strategiczny naszego kraju. Mówimy tylko o spalaniu go w cywilizowany sposób (stosując filtry i instalacje zapewniające eliminację pyłów do minimum – nie niesprawdzone techniki spalania wszystkiego co się nawinie w kopciuchach, bo to nie jest alternatywa).
Walczymy natomiast bezwzględnie z mułami, miałami i flotokoncentratami, odpadami węglowymi sprzedawanymi za pół ceny węgla. Odpowiadają one za emisję ponad 80% szkodliwych substancji.
W Czechach na przykład nie można ich kupić, czeskie kopalnie sprzedają je sąsiadowi z.... północy.
Walczymy również  naganną praktyką palenia śmieci w domowych paleniskach.
Tego typu zachowania nie mogą być akceptowane. 

 

 

 

151 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Szok co się wyprawia na Jagielnii, absurd goni absurd.
Tomasz
w miastach parki sa potrzebne!!! dla naszych dzieci i dla nas ....
monika
Zostawcie w spokoju te zielone tereny!
Mateusz
Popieram inicjatywę.
Teresa
Popieram, to wspaniały pomysł!
Małgorzata

Ostatnie komentarze

Popieram
Andrzej
Należy podjąć natychmiast zdecydowane kroki w walce ze smogiem w Pszczynie.
Jadwiga
Chce, abysmy wszyscy mogli oddychac czystym powietrzem.
Sabina
Jestem za walką ze smogiem.W Pszczynie nie ma czym oddychać chorych przybywa buduje się ścieżki rowerowe chodniki a kto będzie wychodził z domu jeżeli przebywanie na dworze skutkuje chorobami płuc tarczycy czy nowotworami.
Beata
Jestem za walką ze smogiem.W Pszczynie nie ma czym oddychać chorych przybywa buduje się ścieżki rowerowe chodniki a kto będzie wychodził z domu jeżeli przebywanie na dworze skutkuje chorobami płuc tarczycy czy nowotworami.
Beata