Deklaracja poparcia dla podjęcia uchwały antysmogowej przez Sejmik Województwa Pomorskiego

Deklaracja poparcia dla podjęcia uchwały antysmogowej przez Sejmik Województwa Pomorskiego

dla podjęcia uchwały antysmogowej przez Sejmik Województwa Pomorskiego

Deklaracja poparcia

Ja, niżej podpisany(a), deklaruję poparcie dla podjęcia uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego w kształcie proponowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html) przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Jestem przekonany(a) o słuszności takiego działania samorządu województwa, w celu poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie ilości emitowanych zanieczyszczeń. Województwo pomorskie podobnie jak inne regiony naszego kraju zmaga się z problemem znacznego zanieczyszczenia powietrza, które ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców jak też na obniżenie walorów osiedleńczych i turystycznych. Generuje przy tym znaczne koszty społeczne i ekonomiczne. W związku z powyższym inicjatywa uchwałodawcza Pana Marszałka i Sejmiku Województwa Pomorskiego jest jak najbardziej uzasadniona. Jednocześnie upoważniam Wejherowski Alarm Smogowy do złożenia niniejszej deklaracji w moim imieniu.

234 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Popieram
Paulina
Popieram dane działania.
Zbigniew
Popieram działania na rzecz poprawy jakości powietrza.
Rafał
Chcę aby mòj region był, "przyjazny "i zasobny w zdrowe powietrze dla nas i przyszłych pokoleń.
Wioletta
Mamy tylko jedno życie i naszym obowiązkiem jest dbałość o klimat środowisko w którym żyjemy,ktore misi służyć nie tylko nam ale i następnym pokoleniom. Trzeba patrzeć perspektywicznie i przewidywać konsekwencje swoich działań dla dobra wspólnego.
Bożena

Ostatnie komentarze

Kotły węglowe w 21 wieku w stolicy europejskiego państwa to po prostu wstyd.
Tomasz
Proszę o działanie w sprawie likwidacji starych pieców
Klaudia
Weźcie się do roboty
Marcin
Całym sercem popieram!
Agnieszka
Warszawski smog ogranicza mieszkańców nie mniej niż Covid. Coraz krótsze są okienka czasowe, kiedy można bezpiecznie wyjść z domu, czy przewietrzyć mieszkanie. Często przez cały dzień jest źle, a przecież zima jeszcze nie nadeszła. Oddychanie smogiem nieodwracalnie niszczy nasze płuca, trzeba więc działać szybko.
Ewa