Deklaracja poparcia dla podjęcia uchwały antysmogowej przez Sejmik Województwa Pomorskiego

Deklaracja poparcia dla podjęcia uchwały antysmogowej przez Sejmik Województwa Pomorskiego

dla podjęcia uchwały antysmogowej przez Sejmik Województwa Pomorskiego

Deklaracja poparcia

Ja, niżej podpisany(a), deklaruję poparcie dla podjęcia uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego w kształcie proponowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html) przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Jestem przekonany(a) o słuszności takiego działania samorządu województwa, w celu poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie ilości emitowanych zanieczyszczeń. Województwo pomorskie podobnie jak inne regiony naszego kraju zmaga się z problemem znacznego zanieczyszczenia powietrza, które ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców jak też na obniżenie walorów osiedleńczych i turystycznych. Generuje przy tym znaczne koszty społeczne i ekonomiczne. W związku z powyższym inicjatywa uchwałodawcza Pana Marszałka i Sejmiku Województwa Pomorskiego jest jak najbardziej uzasadniona. Jednocześnie upoważniam Wejherowski Alarm Smogowy do złożenia niniejszej deklaracji w moim imieniu.

234 / 1 000 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Popieram
Paulina
Popieram dane działania.
Zbigniew
Popieram działania na rzecz poprawy jakości powietrza.
Rafał
Chcę aby mòj region był, "przyjazny "i zasobny w zdrowe powietrze dla nas i przyszłych pokoleń.
Wioletta
Mamy tylko jedno życie i naszym obowiązkiem jest dbałość o klimat środowisko w którym żyjemy,ktore misi służyć nie tylko nam ale i następnym pokoleniom. Trzeba patrzeć perspektywicznie i przewidywać konsekwencje swoich działań dla dobra wspólnego.
Bożena

Ostatnie komentarze

Popieram apel.
Irena
W mojej gminie -Krzeszowice zanieczyszczenie powietrza nie jest tematem?W zeszłym roku wymienili 350 piecy... skandalicznie niska kwota!11 Jeśli w Krakowie po wymianie kopciuchów powietrze uległo poprawie to w ościennych gminach w dalszym ciągu jest tragiczne. A w ostatnim okresie zauważyłem dodatkowo poza cyklicznym wzroscie wieczorem (dogrzewanie ), eksplozje zanieczyszczenia koło północy ! Co może wskazywać na wyłącznie filtrów jakiegoś okolicznego zakładu ptodukcyjnego!!!
Jurand
Zdrowie jest najwazniejsze.
Grzegorz
Zdrowie jest najwazniejsze.
Grzegorz
Popieram apel!
Jacek