Petycja do władz gmin Metropolii Krakowskiej

Petycja do władz gmin Metropolii Krakowskiej

do władz gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki

Petycja do władz gmin Metropolii Krakowskiej

Szanowni Państwo,

My, mieszkańcy aglomeracji krakowskiej, zwracamy się do Państwa, z apelem o podjęcie znacznie bardziej zdecydowanych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w zarządzanych przez Państwa gminach

Statystyki pokazują, że skala działań mająca na celu poprawę jakości powietrza w Państwa gminach jest niewielka. W latach 2015-2017 w 14 gminach otaczających Kraków zostało wymienionych jedynie 1215 z około 48 000 kotłów i pieców na węgiel i drewno, a więc zaledwie 2,5%! Przy takim tempie wymiany będą one zatruwać powietrze nie tylko zarządzanych przez Państwa gmin, ale również Krakowa przez kolejne 40 lat. I choć niektóre z podkrakowskich gmin podejmują bardziej intensywne działania niż pozostałe, to ich skala w każdym przypadku jest niewystarczająca. 

Badania pokazują, że świadomość mieszkańców na temat uchwały antysmogowej i konieczności wymiany kotłów do końca 2022 roku jest bardzo niska, a gminy nie podejmują działań informujących o obowiązujących przepisach antysmogowych na szerszą skalę. Brakuje też skutecznego systemu kontroli palenisk pod kątem nie tylko spalania odpadów, ale też przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej. Jedynie w trzech z 14 gmin otaczających Kraków funkcjonuje straż gminna, a w 2017 roku nałożono zaledwie 34 mandaty za spalanie odpadów

Żeby wiedzieć, jak jest źle, nie trzeba jednak zaglądać do statystyk - wystarczy w smogowy dzień wybrać się do otaczających Kraków miejscowości. Powietrze w nich często bywa gorsze od krakowskiego, co potwierdzają też pomiary z mierników pyłu zainstalowanych w wielu podkrakowskich miejscowościach.

W związku z tym domagamy się nadania bezwzględnego priorytetu dla działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Państwa gminach, w tym szczególnie:

- przyspieszenia wymiany kotłów oraz pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu dotacji na ten cel,

- utworzenia programów osłonowych, które zapewnią wsparcie osobom uboższym w pokryciu kosztów ogrzewania, 

- budowy świadomości społecznej w zakresie zanieczyszczenia powietrza i informowania o obowiązku wymiany kotłów, a także karach jakie będą nakładane za użytkowanie niedozwolonych urządzeń,

- stworzenia efektywnego systemu kontroli palenisk,

- stworzenia skutecznego systemu informowania o bieżącej jakości powietrza oraz wdrożenie działań doraźnych chroniących zdrowie najmłodszych i najstarszych mieszkańców - podejmowanych do czasu, aż powietrze będzie czyste.

 

Krakowski Alarm Smogowy

Skawiński Alarm Smogowy

Wielicki Alarm Smogowy

Zabierzowski Alarm Smogowy

5 437 / 7 000 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: Artykuł 3: Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby; Artykuł 25: 1. Każdy człowiek ma prawo do poziomu życia zapewniającego zdrowie i dobrobyt jemu i jego rodzinie. Gdzie w tym smogu są nasze bezpieczeństwo i zdrowie?
Ewa
Popieram
Dorota
Proszę o natychmiastowe interwencję w sprawe środowiskowe i związane z tym emisjami gazów szkodliwych, które uniemożliwiają normalny tryb życia na całym terenie Polski Południowej. Wyrażam swoje zaniepokojenie stanem jakości powietrza i jego wpływu na populacje i apeluję o zaprzestaniu emitowania tych szkodliwych substancji w sposób wprowadzenia zakazu palenia węglem.
Andrii
Martwi beztroskie podejście mieszkańców ościennych gmin... Są zainteresowani tylko własnym podwórkiem....im smród nie przeszkadza.... A śmieci? Przecież od wieków spalali we własnych paleniskach....tylko wtedy nie było wyrobów z kauczuku czy poliestyrenu.... Oni się tym nie przejmują.... Należałoby zacząć naprawdę karać, nie tylko mieszkańców, ale i włodarzy gmin.... Ja wiem, że sporo osób nie rozumie, albo nie chce wiedzieć, co to jest smog.... Przecież są tam też wykształceni ludzie.... Czy oni nie mają żadnego wpływu na mentalność pozostałych mieszkańców?? Przecież średniowiecze dawno minęło....a mnie się wydaje, że u nich ciągle jest...
Halina
Codziennie przejeżdżam przez gminę Mogilany, z niektórych domów wydobywa się gryzący dym. Czy ktoś to kontroluje?
Małgorzata