Petycja do wójtów i radnych gmin Jabłonna i Wieliszew

Petycja do wójtów i radnych gmin Jabłonna i Wieliszew

o powołanie straży gminnej lub międzygminnej

Petycja do wójtów i radnych gmin Jabłonna i Wieliszew

My, niżej podpisani, mieszkańcy gminy Jabłonna, gminy Wieliszew oraz gmin sąsiadujących przyłączając się do postulatów inicjatywy Legionowski Alarm Smogowy, apelujemy o:

Powołanie w obu gminach STRAŻY GMINNEJ lub STRAŻY MIĘDZYGMINNEJ, która wśród swoich ustawowych obowiązków dbania o porządek publiczny, w sezonie grzewczym prowadziłaby kontrole kotłowni.

Dlaczego?

1. Od tego roku obydwie gminy obowiązuje średnio 12 godzinny czas reakcji na zgłoszenie oraz odbycie minimum 50 kontroli kotłowni na rok (zapisy mazowieckiego Programu ochrony powietrza). Do tej pory obydwie gminy bardzo słabo radziły sobie ze zgłoszeniami od mieszkańców (statystyki w artykule GP: Pod czy poza kontrolą? Jak samorządy kontrolują kopciuchy?). System kontroli z urzędu nie sprawdza się w całej Polsce, ponieważ urzędnicy obciążeni są wieloma zadaniami, biurokracją, nie pracują wieczorami ani w weekendy (podsumowanie raportu „Poza Kontrolą” Krakowskiego Alarmu Smogowego). Nie inaczej jest w naszych gminach. Za nieprzestrzeganie zapisów nowego Programu ochrony powietrza gminie grozi kara do 500 tys. zł.

2. Zostały niespełna 2 lata na wymianę bezklasowych kotłów na paliwa stałe. Później staną się one nielegalne. Tymczasem, mimo, że przepis obowiązuje od przeszło 3 lat, niewiele osób o nim słyszało. Straż gminna byłaby doskonałym narzędziem bezpośredniego dotarcia z informacją do właścicieli tych urządzeń. Ponadto wizyta strażnika w kotłowni jest okazją do edukowania oraz przekazania materiałów informacyjnych np. na temat dotacji gminnej czy Programu Czyste Powietrze. Kontrole kotłowni to najlepsza droga do przyspieszenia tempa wymiany kotłów, które w naszych gminach idą zbyt wolno.

3. Funkcjonowanie na terenie gmin Jabłonna i Wieliszew kontroli przestrzegania przepisów związanych z ochroną powietrza jest niewydolne. Poczucie bezkarności powoduje spalanie w kotłach materiałów niepożądanych. Świadomość potencjalnej kontroli ogranicza ilość wykroczeń, polegających na spalaniu odpadów lub niedozwolonego opału, a tym samym znacznie poprawi lokalną jakość powietrza.

4. Straż gminna, poza kontrolami kotłowni w sezonie grzewczym, wypełniałaby także inne obowiązki ustawowe związane z dbaniem o porządek publiczny, w tym m. in. np. dbanie o zwierzęta, kontrola gospodarki odpadami, ściekami, przeciwdziałanie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci czy kontrola parkowania. Oprócz poprawy jakości powietrza na powstaniu straży gminnej zyskałyby więc także inne sfery wspólnej przestrzeni.

5. Aktualnie Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił program MIWOPiM (Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu), który oferuje gminom dofinansowanie w wysokości 50% - między innymi do szkolenia i doposażenia straży miejskich i gminnych w zakresie kontroli kotłowni. 

180 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Popieram inicjatywę Legionowskiego Alarmu Smogowego w sprawie powołania straży gminnej m.in. na terenie Gminy Jabłonna.
Karol
Może uda się coś zmienić,bo "Zgłoś kopciucha" już nie działa. Hi
Robert
Jestem za utworzeniem Straży Gminnej lub Międzygminnej.
Magdalena
W Legionowie jest tragicznie, jak to się rozsiało dalej to już tragedia
Aleksandra
Smog nas zabija. Wychodząc wieczorem trzeba zakładać maskę - nie z powodu pandemii, ale z braku możliwości normalnego oddychania. Smród aż drapie w gardło. Mieszkańcy lekceważą przepisy, ponieważ nie są one egzekwowane.
Karolina