Petycja

Petycja

Walka ze smogiem wymaga aktywności gmin i województwa dolnośląskiego, nie pozorowania rozwiązań

Petycja do samorządów dolnośląskich

Na przełomie roku mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym atakiem smogu na zdrowie Polek i Polaków. Niekorzystne warunki atmosferyczne nałożyły się na wieloletnie zaniedbania w modernizacji sposobów ogrzewania domów – ciągle legalnie spala się tu odpady węglowe i nielegalnie - śmieci.

Normy pyłu zawieszonego PM10 w wielu miastach Śląska są przekraczane 10- 20 a nawet 30- krotnie. Na Dolnym Śląsku nie jest o wiele lepiej. W Nowej Rudzie zanotowano 10-krotne przekroczenia normy średniodobowej, we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze przez wiele dni przekraczano normę PM10 co najmniej kilkukrotnie. Poziomy stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu są notorycznie przekraczane we wszystkich miastach województwa. Nie jest to nic wyjątkowego. Dolny Śląsk, obok Małopolski i Śląska należy od lat - w sezonie grzewczym - do najbardziej zanieczyszczonych regionów w kraju. 

Smog na Dolnym Śląsku przynosi szereg dramatycznych skutków zdrowotnych. Raport przygotowany w ubiegłym roku na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego w programie LIFE/APIS wskazał, że na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku z powodu zanieczyszczenia powietrza:
  • ok. 3 tys. osób umarło przedwcześnie,
  • ok. 12 tys. dzieci zachorowało na zapalenie oskrzeli,
  • ok. 2 tys. dorosłych zachorowało na przewlekłe zapalenie oskrzeli,
  • ok. 1,2 mln. dni pracy stracono z powodu absencji chorobowej.
To powinno stanowić wystarczające argumenty do podjęcia przez polityków samorządowych różnych szczebli zdecydowanego – a nie pozorowanego, jak ma miejsce obecnie, działania na rzecz zmiany prawa. Leży to w kompetencjach wojewódzkich władz samorządowych.

Postulujemy, aby Gmina Wrocław i inne samorządy pilnie i czynnie - na miarę ujawnionego w tych dnia zagrożenia smogiem - przygotowały przepisy pozwalające skutecznie walczyć z trującym powietrzem - na wzór Krakowa i Małopolski. Należy to zrobić w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, który w zeszłym roku obiecał „rychłe opracowanie dla Wrocławia i województwa tzw. Uchwały Antysmogowej”. Wobec absencji władz centralnych w poprawie jakości powietrza, prawo to jest obecnie jedynym skutecznym orężem w walce ze smogiem.

Domagamy się zdecydowanych działań i wypełnienia obietnic składanych m.in. przez Marszałka!

 

1 661 / 2 000 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Chcę oddychać czystym powietrzem.
Dorota
Marszałek Województwa krytykuje rząd centralny sam jednocześnie nic więcej nie robiąc. Ta "rychła" uchwała już drugi rok powstaje. Natomiast Małopolska i Śląsk swoje uchwały antysmogowe już mają przyjęte.
Dorota
Chcę oddychać!
Marta
Moje dziecko i ja chcemy być zdrowe.
Marcelina
Ustawa antysmogowa od 01.09.2017
Kacper

Ostatnie komentarze

Popieram.
radoslaw
Chcemy mieć czyste powietrze w kotlinach, uzdrowiskach i na całym D. Śląsku- to czas na dobre prawo!
Radosław
Chcę oddychać! Dosyć trucia!
Jan
Popieram!
Magdalena