Petycja do samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie podjęcia odrębnej uchwały antysmogowej dla miasta Bydgoszczy

Petycja do samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie podjęcia odrębnej uchwały antysmogowej dla miasta Bydgoszczy

do Prezydenta Bydgoszczy, Rady Miasta Bydgoszczy, Zarządu oraz Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podjęcia odrębnej uchwały antysmogowej dla Bydgoszczy

Petycja do władz samorządowych Bydgoszczy

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowny Panie Marszałku,
Szanowni Radni,

My, grupa niżej podpisanych mieszkańców Bydgoszczy i okolic, składamy w interesie publicznym następującą petycję:

Wnosimy o uchwalenie dla miasta Bydgoszczy odrębnej, bardziej restrykcyjnej niż dla całego obszaru woj. kujawsko-pomorskiego, uchwały antysmogowej w zakresie wprowadzenia na jej obszarze ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych.

Apelujemy o:

1. Wprowadzenie zakazu palenia węglem w gospodarstwach domowych i budynkach prowadzących działalność gospodarcza na terenie miasta Bydgoszczy od 01.01.2024 r., wszędzie tam, gdzie dochodzi  sieć ciepłownicza lub gazowa.

2. Wprowadzenie zakazu palenia w kominkach, kozach i ogrzewaczach pomieszczeń, niebędących głównym źródłem ogrzewania, w dniach, w których prognozowane stężenie średniodobowej normy zanieczyszczeń pyłu PM10 przekroczy dopuszczalną normę (50 ug/m3) od 01.09.2020 r. Taki akt prawa miejscowego obowiązuje już od tego roku w Poznaniu. Ponadto o takie same regulacje wnioskują mieszkańcy m.in. Warszawy i województwa pomorskiego.

3. Wystosowanie przez Radę Miasta Bydgoszczy postulatu do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyjęcie uchwały antysmogowej dla miasta Bydgoszczy i wprowadzenie powyższych zapisów.

4. Przyjęcie uchwały przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Bydgoszczy.

Ponadto domagamy się od władz miasta Bydgoszczy niezwłocznego przedstawienia planu likwidacji ponad 5 tys. pieców na paliwa stałe znajdujących się w zasobach miasta Bydgoszczy rozpisanego na lata 2020-2023. Te bezklasowe piece, zgodnie z zapisami obowiązującej już od 1 września 2019 r. tzw. uchwały antysmogowej dla województwa kujawsko-pomorskiego, nie mogą być używane od 01.01.2024 roku.

Dlaczego zakaz spalania węgla w Bydgoszczy?


1. Przyczyną smogu w Bydgoszczy są przede wszystkim piece na paliwa stałe, które stanowią ponad 60% wszystkich źródeł emisji zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5 i rakotwórczego benzo(a)pirenu. W Bydgoszczy znajduje się ponad 20 tysięcy pieców na paliwa stałe.


2. Wysokie przekroczenia norm jakości powietrza w Bydgoszczy. W 2018 roku Bydgoszcz była drugim miastem wojewódzkim, zaraz po Krakowie pod względem liczby dni z alarmującymi przekroczeniami pyłu zawieszonego PM10 (średniodobowy poziom pyłu PM 10 większy niż 80 µg/m3). W 2018 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu w naszym mieście wynosiła ponad 80. Ponadto średnioroczne stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu wyniosło w 2018 roku 4,4 ng/m3 , czyli 440 % procent normy. W lutym 2018 stężenie tej substancji dochodziło nawet do 1770% normy.


3. Niekorzystne ukształtowanie terenu - Bydgoszcz znajduje się w tzw. niecce, gdzie zanieczyszczenie powietrza się kumuluje. Stąd skutki niskiej emisji mieszkańcy Bydgoszczy odczuwają intensywniej niż mieszkańcy pozostałych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego.


4. Duże zagęszczenie ludności – W Bydgoszczy, na stosunkowo niewielkim obszarze mieszka ponad 350 tysięcy osób, które narażone są na skutki zdrowotne smogu, co w konsekwencji doprowadza do narażenia na utratę zdrowia i życia ogromnej liczby mieszkańców.


5. Miasto Bydgoszcz posiada jedną z najbardziej rozbudowanych sieci ciepłowniczych w Polsce. Według Prezesa Bydgoskiego KPEC-u kilka tysięcy obiektów w mieście już teraz stoi w pobliżu linii ciepłowniczej i może być niezwłocznie podłączonych do sieci.


6. Duże możliwości finansowe miasta Bydgoszczy. W 2019 roku budżet inwestycyjny miasta Bydgoszczy wyniósł ponad 500 mln zł. Koszt likwidacji wszystkich pieców na paliwa stałe i wymiana ich na ekologiczne źródła ogrzewania został oszacowany na około 300 mln zł. Suma ta, rozłożona na 4 kolejne lata budżetowe jest w zakresie możliwości miasta.

Wzywamy Radę Miasta, Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Sejmik Wojewódzki do podjęcia natychmiastowych, zakrojonych na szeroką skalę, działań na rzecz walki z niską emisją, wzorowanych na skutecznych działaniach antysmogowych prowadzonych w Krakowie, które byłyby odczuwalne dla mieszkańców już od nowego sezonu grzewczego. Za każdy dzień Państwa zwłoki w podejmowaniu decyzji w tej kwestii płacimy zdrowiem my i nasze dzieci.

Z wyrazami szacunku,
Mieszkańcy Bydgoszczy i okolic

1 271 / 2 000 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Zdecydowanie popieram zakaz pieców w Bydgoszczy. Tu wszystko rozbija się i o finanse, ale i o bierność ludzi, którzy dopóki nie będą zmuszeni, to sami tego nie zrobią... U siebie na osiedlu mam masę domów, które ogrzewają się gazem i nie ma z nimi problemów, ale wystarczy kilku kopcących śmierdzieli, co jeszcze w lato sobie odpalają te piece dla grzania wody, żeby uprzykrzyć reszcie życie. Gaz lub sieć ciepłownicza - rozwiązania istnieją. Brakuje tylko determinacji samorządów.
Jan
Zakaz palenia węglem w Bydgoszczy ! Wysokie kary dla kopciuchów !
Artur
Stop truciu!
Dawid
Powietrze w Bydgoszczy staje się coraz gorsze. Wyjście z domu staje się niebezpieczne, widoczność jak we mgle, ciężko oddychać, zaraz łapie kaszel. Zróbcie coś z tym proszę. Beata mieszkanka Bydgoszczy
Beata
Stop smogowi!!!
Monika

Ostatnie komentarze

Chcę oddychać
Dietmar
Drodzy politycy, czy moglibyście łaskawie wreszcie zacząć prowadzić jakieś działania, które byłyby realne, a nie iluzoryczne?
Piotr
Popieram
Grażyna
Chcę wreszcie oddychać czystym powietrzem, a nie dymem z kominów sąsiadów.
Bogna
Brawo dla tej akcji !
Jolanta